برچسب:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

File-explorer-windows

تغییر آدرس File Explorer در ویندوز 8 و 10

File Explorerیکی از ویژگی های خوب ویندوز است که میتوانید با کمک آن به فایل ها و مسیرهای پر کاربردتان...

Run-As-Administrator-اجرا-در-ویندوز

آموزش اجرای دائم برنامه ها از طریق Run As Administrator

اجرای صحیح و کامل برخی از برنامه ها و قابلیت ها در سیستم عامل ویندوز، نیاز به مجوز دسترسی از...