اگر در نرم‌افزارهای آفیس مثل word، Excel، outlook و… موس را روی منوها و ابزارهای مختلف نگه دارید، کادر راهنما ظاهر می‌شود که کاربرد ابزاری که نشانگر موس روی آن قرار گرفته است را به شما نمایش می دهد.

ما در این آموزش نحوهٔ فارسی کردن این کادر راهنما را به شما یاد می‌دهیم…